آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست
اندازه گیری پارامترهای بخش هوا، صوت، آب و فاضلاب
همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
www.dust2016.ir
حمایت از یوزپلنگ ایرانی

دوره های آموزشی محیط زیست