آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست
اندازه گیری پارامترهای بخش هوا، صوت، آب و فاضلاب
آموزش GIS
دوره آموزشی GIS با رویکرد محیط زیستی
همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
www.dust2016.ir

دوره های آموزشی محیط زیست