سال 1396 بر شما مبارک باد.
آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست
اندازه گیری پارامترهای بخش هوا، صوت، آب و فاضلاب

آزمایشگاه محیط زیست

ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره و مهندسی در زمینه محیط زیست

دوره های آموزشی مهندسی محیط زیست